Det er aldrig for sent

Ved starten af det nyligt afsluttede efterårs-retreat på det smukke Drueholm havde mine assistenter og jeg lagt særligt mærke til en af deltagerne, - en meget sympatisk ældre kvinde, som var svær ikke bare at falde pladask for på grund af hendes naturlige varme, åbenhed og  nærvær. Vi talte faktisk om, hvor gammel hun mon var, da hun var meget svær at placere aldersmæssigt, men vi blev da hurtigt enige om, at det var ekstremt friskt af en kvinde, som  nok måtte være godt oppe i 70erne, sådan at deltage i et retreat af denne slags med både lange stille perioder og en del intens fysisk udfoldelse. - I løbet af retreatet gik hun da også lige så intenst og helhjertet ind i både de stille perioder og de aktive processer med intense vejrtræknings- bevægelses- og dansemeditationer, som de øvrige deltagere.

Ved den afsluttende runde, hvor stilheden blev brudt, og hvor deltagerne blev bedt om at sætte ord på, hvad de tog med sig hjem fra retreatet, kom sandheden så frem! Da det blev den skønne ældre kvindes tur til at dele sine erfaringer, sagde hun, at hun egentlig ikke havde tænkt sig at fortælle, hvor gammel hun var, men da flere af deltagerne havde spurgt ind til det i den foregående pause, kunne hun jo ligeså godt sige  det. - Og hvor gammel var så denne dejlige engagerede kvinde? 92! - Jeg måtte  bare begejstret og ærbødigt bøje mig i støvet for dette fantastiske menneske.

- Tænk sig, at vi kan møde mennesker på over 90, som stadig er åbne og nysgerrige overfor livets mysterium, og som stadig er åbne overfor at udvikle sig og vågne op til deres essens, vores dybeste sande natur! Hun gik lige så ubetinget og helhjertet ind i alle processer, som de yngste deltagere, der var mere end 60 år yngre end hende. Wow!
  
Socialpsykologiske undersøgelser i USA viser, at langt de fleste af os reelt holder op med at udvikle os, når vi er midt i 20erne. På det tidspunkt har vi grundlæggende fået en opfattelse af livet, os selv, andre mennesker osv., som kun ændrer sig meget lidt. Som jeg plejer at sige: “Resten er mere kosmetik end egentlig udvikling” Nogle mennesker bliver så måske tvunget ud i en dybere udvikling igen, når de er midt i 50erne. Her dukker de eksistentielle kriser og udfordringer op igen for mange af os, når ungerne måske er fløjet fra reden, karrieredrømmene er udlevet eller opgivet, ægteskab nr. 2 eller 3 endelig ser ud til at fungere - eller ikke osv.
 
Der er dog en undtagelse fra denne stilstand i den psykologiske udvikling og modning. Undersøgelser viser også, at mennesker der finder en virkningsfuld meditativ livspraksis, fortsat udvikler sig, også efter at de er fyldt 25! Rigtig mange udviklingspsykologer i vores tid har samstemmende beskrevet en række genkendelige udviklingsstadier, som vi naturligt  kan gå igennem selv i voksenalderen. Derfor er det muligt at dokumentere, hvordan  mennesker fortsat kan vokse som voksne.
  
Hvad med dig? Er du gået i stå? ER du faldet for vor tids psykologiske populisters opfordring til at fyre din coach og købe en sofa? Eller føler du som tusindevis af andre, at der er mere til livet end TV, kakkelbord og gamle græske filosoffer? Forfalder du til den psykologiske højrebølge og deres letkøbte holdninger om livet, fordi du enten er åndeligt doven eller måske har givet op i forhold til at finde ind i en virkelig tilfredsstillende og meningsfuld livsstil? Det håber jeg ikke! 
 
Ligesom med den politiske højrebølge og dens forenklede og enøjede bud på, hvordan vi løser tidens problemer og udfordringer, ruller der en psykologisk højrebølge ind over især Danmark i disse år - anført af en charmerende og begavet professor, der ligesom andre populister tilsyneladende siger de rigtige ting, og ligesom de politiske populister peger på reelle problemer - i dette tilfælde ved tidens selvudviklingsmiljø, men som efter min mening langt fra har de rigtige svar på problemerne. Og ja, der er meget legaliseret narcissisme i de tilbud om new age- og personlige udviklingskurser, som de sociale medier flyder over med. Løsningen er bare ikke at tage afstand fra udvikling eller at gøre folk forkerte, som føler en længsel efter et mere meningsfuldt liv. Løsningen må være at tilbyde udviklingskurser og andet, som har en god balance mellem vores individuelle udvikling på den ene side og fællesskabet og omsorgen for andre på den anden. 
 
Ingen populist med de forenklede løsninger kommer nogensinde til at slukke gnisten eller fjerne længslen hos mennesker, der søger en dybere mening og varig glæde ved livet, uanset  hvor meget støtte vedkommende får af det etablerede system og de medier, der kritikløst og uimodsagt formidler de lige så forenklede budskaber i jagten på flere seere og lyttere.
 
“De kan ikke slå os ihjel”, synger de i den gamle Christiania-sang. Det gælder stadigt, også når det gælder os, der ønsker at fordybe os i livets mysterium, som ønsker at styrke samhørigheden og fællesskabet mellem mennesker på andet og mere end et mentalt og filosofisk plan, og som gør en indsats for at få det almindelige gode liv og vores spiritualitet til at gå op i en højere enhed. Jeg mærker helt konkret beviset for, at mennesker har et større og større behov for at få mere levende og selvoplevet spiritualitet ind i livet på det stærkt stigende antal deltagere på mine events og kurser. 
 
Hvis du vil se mit bud på et kursusforløb, som handler om en livspraksis, der har til formål at få hverdagen og den levede spiritualitet til at gå op i en højere enhed, så kig ind på www.vadumdahl.dk